Val d'Bal

F. 2008, valack
e. VDL Sheraton - Duty Time** - Esclavo**

Val d´Bal är efter den i Holland så framgångsrika Indoctrosonen VDL Sheraton som efter att ha verkat i Sverige nu är tillbaka i Holland då han har nedärvt sig bra där.
Val d´Bal ska om planerna går vår väg bli en fin hopp- eller fälttävlanshäst. Han har visat ett bra register på sina gångarter.
Sommaren 2010

Vintern 09/10