Vilington

F.2005 e. Don Romantic - Esclavo** - Salvo**, valack

Såld till Madeleine Hertinge. Här är det ett ekipage som verkligen har funnit varandra och som vi tror mycket på.

120226


120226Vilington som treåring
Meriter

2013
3a
i Prix S:t Georges, Björbäck, 18/5, 64,78%
5a
i MsvA:1, Björbäck, 17/5, 65,93%
3a
i MsvA:1, Dagstorp, 4/5, 67,75%
3a
i MsvA:1, Laholm, 21/4, 67,1%
3a
i St George i Åstorp den 24/3, 67,1%

2012
1a
i MsbA:1 i Falkenberg, 66/98%
Kvalad till 7-årschampionatet 2012, 29/4
1a
i LA:3 i Hermanstorp, 15/4. 73,871%
5a
i MsvB:4 i Dagstorp 25/2. 65,43%

2011
3a
i LA:3 i Hermanstorp, 16/10, 69,03%
2a
FEI finalprogram för 6-åriga hästar, Himledalen 26/6. 78,2


120226


120226