Lanningham

F. 2008, valack
e. Figaro R - San Quintero** - Flamingo
Lanningham är helbror till Lawson.

såld till Chanette Steen, våren 2012.


Som föl 2008

Sommaren 2010