Avelsbesättningen HEREFORD.
Vi har startat upp en avelsbesättning med polled hereford som komplement till vår ”bruksbesättning”. Även i bruksbesättningen är det ett stort inslag av hereford.
Alla djur är stamboksförda med högsta hälsostatus.
Vi började vår besättning 2009 med köp av fyra kvigor från Bårarp ,och med ytterligare inköp från Troedsberga.
Idag har vi 12 kor, tre kvigor och två tjurar.

Ett av våra främsta mål i aveln är lätta kalvningar och bra mjölkproduktion hos modersdjuren då vi anser att dessa faktorer är av stor vikt för kalvens fortsatta utveckling.
Något vi även försöker avla på är ett gott lynne vilket Hereford verkligen har visat i all hantering.

En liten film, sommaren 2014


Vår första ET-kalv!
ET import från Canada
Mor. FCC Marie 3W
Far. NJW Trust 100W