Stamtjurar 2015-2016

bruce
Stamtjur: 2290 Bruce av Mörshög
F. Venture Moler 98 M. 7214 BPH Foxglove Mf. Huth Prospector
Fv48, 200D 302 , 365D 538
Aix 15 Mix 108 Pix 121 Fix 97
paff
Stamtjur: 1850 Paff av Herrgölet T-105
F. 1042 Puff av Fiskinge M. 785 Sunshine av Herrgölet Mf. Olympus av Munka ET
Fv45, 200D 326, 365D 591
Aix 23 Mix 118 Pix 115 Fix 108